Klienditugi eesti keeles: 5687 6576

Terma-BALTIC "Hakka partneriks" partnerprogrammiga liitumise leping ja tingimused

Klikates Nõustun tingimustega ja soovin endale partnerprogrammi linki ja kontot nupule oled sa aru saanud Terma-BALTIC partnerprogrammi lepingust ja tingimustest ning oled nõus antud tingimustega.

Partnerprogrammiga liitumine

Esmalt tuleb partnerprogrammiga liitujal teha endale Terma-BALTIC portaali konto ning see aktiveerida. Edasi tuleb portaali sisse logida ning avaldada soovi liituda partnerprogrammiga klikates üleval menüüs asuvale lingile HAKKA PARTNERIKS. Täites ära partnerprogrammiga liitumiseks vajalikud väljad, vaadatakse teie taotlus läbi portaali haldajate poolt ja sobivusel/võimalusel aktiveeritakse teie partnerprogrammi konto. Konto aktiveerimisel on teid tunnistatud sobivaks portaali haldaja poolt esindama teda ning antud leping on nii portaali haldaja, kui ka partneri poolt täitmiseks. Terma-BALTIC partnerprogrammiga liituja võtab endale kohustuse reklaamida portaali ja tutvustama tooteid/teenuseid, seda vahendustasu saamiseks.

Terma-BALTIC partneri ja portaali haldaja kohustused/võimalused ja vastutus

Partner on teadlik, et partneri põhiülesandeks on Terma-BALTIC portaali ja toodete tutvustamine potensiaalsetele klientidele, tehes seda kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Partneril on võimalus teenida vahendustasu portaalis tehtud tehingute pealt vastavalt ette nähtud korrale. Partnerprogrammiga liituja vahendustasu protsendi määrab ära portaali haldaja, kuid see ei ole väiksem kui 5% kliendi poolt makstavast summast.

Partneri staatuse võib igal ajal ära lõpetada kas kasutaja ise (avaldades selleks soovi ), või portaali haldaja probleemide esinemisel. Teenitud vahendustasu on partneril võimalik välja võtta ainult sel ajal, kui kasutajale on määratud Partneri staatus. Portaali haldaja võib muuta antud lepingut ja tingimusi kasutajaid teavitamata.

Probleemide esinemine

Portaali haldaja ei ole vastutav ette nägematute probleemide, nagu näiteks häkerite rünnak, serveri probleemid, andmebaasi probleemid, vahendustasu programmi mitte töötamise jne eest. Portaali haldaja teeb enda poolt kõik, et portaal töötaks probleemideta. Kui tekib probleem ja see on lahendatav, siis portaali haldaja proovib leida lahenduse esimesel võimalusel.

Terma-BALTIC portaali tegevust on kooskõlas kõikide Eesti Vabariigi seadustega. Terma-BALTIC portaali haldajaks on:

I.M. Invest OÜ
Lõime 7a-6, 10314
Tallinn, Eesti

Passiivne tulu

Passiivset tulu on võimalik teil teenida oma portaali/kodulehele/blogisse reklaamlingi/reklaambanneri lisamisega. Seda siis, kui sinna keegi peale klikib ja endale tasulise teenuse tellib. Samuti võib partner reklaamida Terma-BALTIC portaali/tooteid kohalikus trükimeedias, blogis, artiklis, sõnas või siis kasutada reklaamis QR koodiga. Reklaam ei tohi vastuollu sattuda üleval välja toodud punktidega. Reklaammaterjale võite küsida portaali haldaja käest ning neid võite ka ise välja mõelda.

Aktiivne tulu

Aktiivset tulu on teil võimalik teenida reaalselt inimestega suheldes ja neile tooteid pakkudes. Selleks peate suhtlema kas e-maili või telefoni teel kliendiga, leidma kõikidele tema küsimustele vastused ja aitama teda liitumisel. Juhul kui teil endal vastused puuduvad, siis palume pöörduda portaali administraatori poole

Vahendustasu saamise tehniline pool

Igal partnerprogrammiga liituja saab endale isikliku Terma-BALTIC soovitaja aadressilõpu nt. ?atid=9998. Kui reklaamite toodet/uudist/üritust Terma-BALTIC kodulehelt ja võtate URL lingi ning lisate lõppu oma aadressi lõpu ?atid=9998, siis registreeritakse kõik külastajad teie soovituse alla ning, kui keegi neist sooritab ostu meie e-poes, siis lisatakse vahendustasu teie kontole.

Vahendustasu suurus

Toode Müügihind Vahendustasu
Terma-10 650,00€ 32,50€
Terma-3 890,00€ 44,50€
Terma-4 1070,00€ 53,50€
Terma-20 785,00€ 39,25€
Terma-22 960,00€ 48,00€
Terma-30 1180,00€ 82,50€
Terma-32 1360,00€ 59,00€
Terma-33 1475,00€ 73,75€
Terma-40 1460,00€ 73,00€
Terma-42 1650,00€ 82,50€
Terma-44 1850,00€ 92,50€
Terma-50 1530,00€ 76,50€
Terma-52 1700,00€ 85,00€
Terma-55 1955,00€ 97,75€
TIPI-5 815.00€ 40,75€
TIPI-7 970.00€ 48,50€
TIPI-9 1100,00€ 55,00€
TIPI-15 1660,00€ 83,00€

Vahendustasu välja maksmine

Ettevõttel on raha pangakontole saamiseks on vaja esitada I.M. Invest OÜ nimele arve. Teine variant on paluda kogutud summa ettemaksuna kontole lisada.

Eraisikud saavad vahendustasuna teenitud raha kasutada ettemaksuna e-poes toodete soetamisel, kasutada teenitud summat telksauna/talvetelgi rentimisel, või lasta kogutud vahendustasu töövõtulepingu alusel isiklikule pangakontole kanda (ülekandetasu on 10% summast).

Lepingu ühepoolne lõpetamine portaali haldaja poolt.

Teie partnerprogrammi võivad portaali haldajad ühepoolselt, etteteatamata lõpetada, kui olete rikkunud järgnevaid reegleid:

Sobimatu reklaam (valeväidete esitamine, valesti suunatud lingid)
Spämm (massireklaami saatmine e-maili abil, massiline reklaam foorumites, jne.)
Reklaamimine illegaalseid tooteid/teenuseid reklaamivas/müüvas/õhutavas portaalis
Intellektuaalse omandi rikkumise korral

Lepingu alustamine ja lõpetamine

Eelpool loetletud tingimused hakkavad kehtima alates Partnerprogrammiga liitumisest ja lõpevad Partnerprogrammi lõpetamisel. Portaali haldaja võib igal ajal lepingu tingimusi muuta, seda kasutajaid teavitamata. Juhul, kui peale tingimuste muutmist jätkate portaali kasutamist, siis seda loetakse vaikimisi tingimustega nõustumiseks.

Viimased